Kehittämishanke: Koillismaan ja Kainuun ammattikalastajien koulutushanke

  • Hakija: Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus
  • Yhteyshenkilö: Anita Saarela-Myllylä
  • Myönnetty tuki: 19 764,55 euroa (100% kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 20.5.2016 - 31.5.2017

Hankkeessa koulutetaan 5-8 ammattikalastajaa rakentamaan itselleen kalastusvene. Kalastajat vastaavat itse materiaalikustannuksista, koulutuksen muut kulut kuuluvat hankkeen rahoitettavaan osuuteen. Suunniteltu kalastusvene on 6-6,5 metriä pitkä erityisesti rysäkalastukseen soveltuva vene.

KoiKai ammkalastajien loppuraportti_2017