KALALEADER-HANKKEIDEN HAKU AVATTU!

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin kalatalousjaosto on kokouksessaan 14.9. päättänyt avata Kalaleader-kehittämishankkeiden haun. Haku on jatkuva eli hakemuksia voi jättää milloin tahansa. Hakeminen tapahtuu sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html .

Kalatalousjaosto käsittelee hakemukset kokouksissaan, jonka aikataulu ilmoitetaan Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin nettisivuilla. Samassa yhteydessä ilmoitetaan ajankohta, johon mennessä valmistuneiden hakemusten on oltava valmiita ehtiäkseen kokouskäsittelyyn. Rahoitettavia hankkeita valitessaan jaosto käyttää valintakriteereitä, jotka löytyvät täältä: Hankevalintakriteerit   Jokaisen hankkeen on osaltaan toteutettava strategiaamme, joka löytyy täältä: Kainuun ja Koillismaan Kalaleader-strategia 2021 – 2027

Ensimmäisen kerran kalatalousjaosto käsittelee hankehakemuksia 13.12.2022. Kokoukseen tarkoitettujen hakemusten on oltava valmiina Hyrrässä viimeistään 25.11. Ennen hakemuksen jättämistä ole hyvissä ajoin yhteydessä Kalaleader-aktivaattoriin! Häneltä saat ohjeita hakemuksen valmisteluun ja tarvittaviin liitteisiin.

Jatkuvan haun lisäksi jaosto voi myöhemmin avata määräaikaisia teemallisia hakuja, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Kalaleader-aktivaattori valittu

Uudeksi Kalaleader-aktivaattoriksi on valittu Tea Nousiainen Helsingistä 14.3. alkaen. Siilinjärveltä kotoisin oleva Tea on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineena akvaattiset tieteet. Syventävinä opintoina hän on opiskellut limnologiaa eli sisävesien tutkimusta ja sivuaineena kala- ja kalastusbiologiaa.

Kalatalousjaoston kokous 31.3.2020

Kalatalousjaosto päätti myöntää rahoituksen kahdelle paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lapin ELY-keskus tekee lopulliset päätökset laillisuustarkastuksen jälkeen.

Kainuun Kalatalouskeskuksen hankkeessa kartoitetaan Kainuussa sijaitsevien kalavesien osakaskuntien halukkuutta toteuttaa yhdistymisiä. Yhdistymisten avulla saadaan pienistä osakaskunnista laajempia ja yhtenäisempiä kokonaisuuksia, joiden toiminnan tulevaisuus on turvatumpaa ja taloudellisempaa. Tavoitteena on saada aikaan riittävän isoja yksiköitä ja yhtenäisiä lupa-alueita, jotka pystyvät toimimaan kalatalouden edun mukaisesti. Yhtenäiset lupa-alueet pienentävät hallinnointikuluja, joten varoja vesistöjen hoitoon jää enemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 8 603,7 € ja tukea myönnettiin 8 603,7 € (100 %).

Suomussalmen kunnan hankkeessa Suomussalmen Ruokapuiston kalankäsittelytiloja kehitetään pienin parannustöin, sekä hankkimalla ilmalämpöpumppu ja pakkasvarastokontti asennettuna. Myös erillinen kalannahoituskone hankitaan kalastajien yhteiskäyttöön. Hankkeen kustannukset ovat 36 082 € ja tukea myönnettiin 28 865,5 € (80 %).

Kajanilaisen kalastajan liikkuvuutta edistettiin myöntämällä kalakipinä -aktivointirahaa (30 % tuki) kuomullisen peräkärryn hankintaan.

Vuosi 2020 on käynnissä olevan kauden viimeinen toimintavuosi. Kainuun ja Koillismaan alueen kalataloutta edistävien hankkeiden tukemiseen on vielä jäljellä rahaa ja kentältä toivotaankin hankeideoita. Ota rohkeasti yhteys aktivaattoriin (tero.nieminen@oulujarvileader.fi).

Kalatalousjaoston seuraava kokous on 3.6.2020. Tukihakemukset paikallisiin kehittämishankkeisiin (art. 63) on oltava hyrrässä 22.5.2020 mennessä ehtiäkseen kokouksen päätettäväksi.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader on kuluvan kauden (2014-2020) aikana myöntänyt tukea 16 paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lisäksi kalakipinä -aktivointirahalla on tuettu 11 pienempää hankintaa kala-alan toimijoille.

Kalatalousjaoston seuraava kokous 26.11.2019

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin kalatalousjaoston seuraava kokous on 26.11.2019 ja kokouksen päätettäväksi tulevat hankehakemukset on jätettävä Hyrrä-palveluun viimeistään pe 15.11.2019.

Syyskuun kokous peruttiin, koska käsiteltäviä asioita (tukihakemuksia paikallisiin kehittämishankkeisiin) ei tullut määräajassa yhtään.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderillä on vielä rahoitusta myönnettäväksi paikallisiin kalatalouden kehittämishankkeisiin. Ota rohkeasti yhteyttä aktivaattoriin!