Osaajia vesistökunnostukseen

 

Hakulomake on sivun alareunassa.

.

TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteena on saada hankealueelle vesistökunnostuksen osaamista ja osaajia.

Osaajia vesistökunnostukseen -hankkeessa vesistökunnostuksen teoria opitaan luokassa ja oppeja käytetään maastokoulutuksessa oikeissa kunnostuskohteissa. Yrittäjyysopintojen avulla koulutettavat voivat tuotteistaa itselleen vesistökunnostukseen liittyviä palveluja.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu mikroyrittäjille palveluvalikoimaa laajentamaan (esim. kaupalliset kalastajat, maatilat ja koneyrittäjät) tai vesistökunnostukseen liittyvää (yritys)toimintaa suunnitteleville.

Koulutus kestää noin vuoden ja on osallistujalle maksuton.

.

Hankkeen tiedotus tapahtuu myös facebook-sivulla.

.

TIETOA HANKKEESTA:

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto 80 % ja Oulujärvi LEADER 20 %

Hankeaika: 1.5.2019 – 31.12.2020

Hankealue: Koillismaa/Lappi (Kuusamo, Posio, Taivalkoski) Kainuu (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi), Pohjois-Pohjanmaa (Pyhäjärvi, Vaala)

Suunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset: 64 511,43 €

Hankepäällikkö: Tero Nieminen, tero.nieminen@oulujarvileader.fi, 050 4340 150 

.

.

ALUSTAVA SUUNNITELMA KOULUTUKSESTA:

(Kouluttajat kilpailutetaan ja valitaan elo-syyskuussa)

Teoriakoulutus luokassa, paikka Y

Päivä 1: x.x.2019, aihe: koulutuksen avaus, vesistökunnostukseen vaikuttavat lait, luvat ja turvallisuusasiat – kouluttaja X

Päivä 2: x.x.2019, aihe: vesistökunnostuksen menetelmät ja välineistö, kunnostussuunnitelman teko – kouluttaja X

Päivä 3: x.x.2019, aihe: hoitokalastuksen periaatteet ja välineet, kalastus syksyllä syvänteestä, kaikuluotaimen käyttö – kouluttaja X

Päivä 4: x.x.2020, aihe: hoitokalastus kudulta – kouluttaja X

Päivä 5: x.x.2020, aihe: vesikasvien poistomenetelmät ja välineet – kouluttaja X

Päivä 6: x.x.2020, aihe: koekalastusmenetelmät ja välineet – kouluttaja X

Päivä 7: x.x.2020, aihe: vesinäytteenoton menetelmät ja välineet – kouluttaja X

Päivä 8: x.x.2020, aihe: kosteikon suunnittelu, valuma-aluekunnostuksen suunnittelu – kouluttaja X

Päivä 9: x.x.2020, aihe: virtavesikunnostuksen suunnittelu – kouluttaja X

Päivä 10: x.x.2020, aihe: kutu- ja poikasalueiden kunnostuksen suunnittelu – kouluttaja X

Päivä 11: x.x.2020, aihe: vesistökunnostushankkeet, vesistökunnostusverkosto, rahoituslähteet – kouluttaja X

.

.

Maastokoulutus:

Päivä 1: x.x.2019, aihe: hoitokalastus syksyllä syvänteestä, esivalmistelu, kaikuluotaimen käyttö – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 2: x.x.2019, aihe: hoitokalastus syksyllä syvänteestä, kaikuluotaimen käyttö, saaliin käsittely – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 3: x.x.2020, aihe: hoitokalastus keväällä kudulta – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 4: x.x.2020, aihe: hoitokalastus keväällä kudulta – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 5: x.x.2020, aihe: vesikasvien poisto – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 6: x.x.2020, aihe: koekalastus, mittaukset – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 7: x.x.2020, aihe: koekalastus, vesinäytteiden otto – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 8: x.x.2020, aihe: kosteikon rakennus – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 9: x.x.2020, aihe: valuma-alueiden kunnostus – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 10: x.x.2020, aihe: virtavesikunnostus – kouluttaja X – paikka Y

Päivä 11: x.x.2020, aihe: kutualueiden kunnostus, poikasalueiden kunnostus – kouluttaja X – paikka Y

.

.

Yrittäjyysosio, kouluttaja X paikka Y

Päivä 1: x.x.2020, aihe:

Päivä 2: x.x.2020, aihe:

 

Hankepäällikkö: Tero Nieminen, tero.nieminen@oulujarvileader.fi, 050 4340 150 

Hakulomake:

Hae ”Osaajia vesistökunnostukseen” -koulutukseen

Hakijan nimi
Hakijan sähköpostiosoite. Ilmaisen sähköpostiosoitteen voi luoda esimerkiksi googlen GMail-palvelussa.
Mitä yritystoimintaa harjoitat? Miksi koulutus olisi tarpeellinen?
Hakijan puhelinnumero.