Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin kalatalousjaoston kokous 23.11.2020 Kajaanissa

Kalatalousjaosto päätti myöntää rahoituksen kahdelle paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lapin ELY-keskus tekee lopulliset päätökset laillisuustarkastuksen jälkeen.

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hankkeessa ”Kalakesä21  – Nuorten kesäyrittäjyyshanke kala-alalle” tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kesätyömahdollisuuksien lisäämistä alueen nuorille uudenlaisella ja houkuttelevalla tavalla kevytyrittäjinä kalastuksen parissa. Nuorille annetaan perustiedot ja taidot yrittäjyydestä ja tuki oman kesätyöyrityksen perustamiseen 4H-yritysmallin mukaisesti. Yhteistyössä paikallisten kalastajien kanssa opastusta annetaan helpoista kalastusmenetelmistä kuten katiskapyynnistä, millä nuoria rohkaistaan ja tuetaan kalastuksen aloittamisessa.

Hankkeen yhteistyökumppanina toimiva kalanjalostusyritys ostaa nuorten yrityksiltä niiden saaman saaliin. Samalla, kun nuoret hankkeen aikana tutustuvat yrittäjyyteen ja kalastukseen elinkeinona, edistetään kasvuyrityksen raaka-aineen saatavuutta ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien hyödyntämistä.

Hankkeessa nuorten kanssa testattavaa toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää soveltuvin osin muillekin kohderyhmille (esim. eläkeläiset tai työttömät) ja sitä voidaan levittää hyödynnettäväksi muillekin alueille. Hanke toteutetaan 1.12.2020 – 30.9.2021. Hankkeen päätoteuttajana on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja yhteistyökumppaneina Kuusamon 4H-yhdistys ry sekä Kuusamon Kala Oy.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 34 948 € ja sille myönnettiin 96,9 %:n tuki.

Kuhmon kaupungin hankkeessa ”Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi” kootaan työpajan avulla tietoa Kuhmon kalataloudesta sekä vahvistetaan yhteistyötä ja verkostoitumista toimijoiden välillä.

Hankkeessa kehitetään kaupallista kalastusta mukaan lukien hoitokalastus ja vähempiarvoiset kalalajit sekä edistetään kalastusmatkailua ja kalastukseen liittyviä ohjelmapalveluita. Hoitokalastuksen saaliin hyödyntämistä edistetään uusia tuotteita kehittämällä sekä lisäämällä lähialueen yrittäjien yhteistyötä.

Kehittäminen tapahtuu valmennusten ja opintomatkan avulla. Valmennuksissa käytetään asiantuntijoita.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan kaupallista kalastusta ja kalastusmatkailua edistäviä kunnostuksia asiantuntijan avustuksella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 62 350 € ja sille myönnettiin 90 %:n tuki.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader on kuluvan kauden (2014-2020) aikana myöntänyt tukea 20 paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle yhteensä 725 000 euroa. Lisäksi kalakipinä -aktivointirahalla on tuettu 14 pienempää hankintaa kala-alan toimijoille.

Vuosi 2020 on käynnissä olevan kauden viimeinen toimintavuosi. Kainuun ja Koillismaan alueen kalataloutta edistävien hankkeiden tukemiseen on myöntövaltuutta jäljellä 28 000 €. Lisäksi käynnissä olevista ja vasta ensi vuonna toimintansa aloittavista hankkeista saattaa vapautua lisää rahaa paikallisten kehittämishankkeiden rahoittamiseen kauden 2014-2020 määrärahoista.