Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin kalatalousjaoston kokous 24.2.2021

Kalatalousjaosto päätti puoltaa rahoitusta paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lapin ELY-keskus tekee lopullisen päätöksen laillisuustarkastuksen jälkeen.

Luonnonvarakeskuksen hankkeessa ”Kuhan rysäpyynti talvella” suunnitellaan, rakennetaan ja testataan rysärakenteita Paltamon kalantutkimusaseman koealtailla ja liikkumisen seuraamisen mahdollistavilla, PIT-siruilla merkityillä kuhilla. Hankkeessa on mukana Oulujärven kaupallisia kalastajia ja tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus käynnistää laaja järvi-mittakaavan tutkimushanke vuoden kuluttua. Tavoitteena on löytää tehokas rysämalli kuhan talvikalastukseen, jolloin verkkopyyntiä voitaisiin vähentää. Rysä on parempi pyydys kuhakannoille, koska se ei vahingoita kalaa, jolloin esim. alamittaiset kalat voidaan vapauttaa elinvoimaisina.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 31 916 € ja sille myönnettiin 100 %:n tuki.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader on kuluvan kauden (2014-2020) aikana myöntänyt tukea 21 paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle yhteensä n. 760 000 euroa. Lisäksi kalakipinä -aktivointirahalla on tuettu 15 pienempää hankintaa kala-alan yrittäjille.

EMKR-kausi 2014-2020 on päättynyt. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader on käyttänyt koko sille osoitetun myöntövaltuutensa paikallisen kalatalouden tukemiseen hankkeiden avulla. Käynnissä on seuraavan kauden (2021-2027) strategian valmistelu. Kainuun ja Koillismaan kalatalouden paikallisen kehittämisen pääosassa ovat parhaat mahdolliset asiantuntijat eli alueen kalatalouden toimijat. Kalatalouden kehittämiseen tarvitaan jatkossakin koko kentän yhteistyötä, niin kalatalouden yrityksiä kuin myös paikallishallintoa, tutkimus- sekä koulutuslaitoksia. Ensi kaudella toimintaa ohjaa myös ”Kotimaisen kalan edistämisohjelma”, jonka tavoitteen on moninkertaistaa kalan ja erityisesti kotimaisen kalan käyttö.