Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin kalatalousjaoston kokous 3.6.2020 (etäyhteyksillä)

Kalatalousjaosto päätti myöntää rahoituksen kolmelle paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lapin ELY-keskus tekee lopulliset päätökset laillisuustarkastuksen jälkeen.

Kuusamon Kala Oy:n hankkeessa ”Kuusamon Kala Oy tuotekehitys ja brändin rakentaminen” sulautetaan uusi ja vanha toiminta yhteen käymällä koko tuoterepertuaari läpi. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan täysin uusia tuotteita niin täyssäilykkeisiin, puolivalmisteisiin kuin suurtalouksille soveltuviin ruoanvalmistuskomponentteihin. Uusilla innovatiivisilla kalatuotteilla on kysyntää myös lähialueiden ulkopuolella. Kalan tuominen sellaisissa makumaailmoissa ja tuotemuodoissa, missä kalaa ei ole perinteisesti nähty, on osa Kuusamon Kala Oy:n liikeideaa. Hankkeessa suunnitellaan yrityksen logo, topografinen ohjeistus, www.sivusto, some (facebook, instagram), pakkaussuunnittelu (sis. koevedokset ja pakkauskonseptin). Hankkeessa päivitetään yrityksen omavalvontasuunnitelma vastaamaan uutta toimintaa. Hanke koskee kokonaisvaltaisesti koko yrityksen tuoterepertuaaria ja imagoa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 76 500 € ja tukea myönnettiin 45 900 € (60 %).

Kajaanin ammattikorkeakoulun hakemassa hankkeessa ” Lähikala -paikallisen kalan jalostusasteen nosto, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä paikallisen kalan käytön lisääminen” kehitetään paikallisen, kestävällä tavalla tuotetun lähikalaruoan tuottamaa liiketoimintamahdollisuuksien lisäämistä sekä paikallista yritys- ja oppilaitosyhteistyötä. Hankkeen päätavoitteena on varmuuden lisääntyminen tuotantoketjussa. Tavoitteena on myös selvittää lähikalan ja kalastuksen nykytila alueella, madaltaa lähikalaa välittävän ja jalostavan yrityksen perustamista, kehittää kohdeyritysten osaamista, tuottaa lähikalasta saatavaa lisäarvoa sekä edistää yhteistyötä. Tuotettu tieto on hyödynnettävissä Kainuun ja Koillismaan alueella sekä valtakunnallisestikin. Hankkeen tuottaman tiedon avulla alueet ja yritykset voivat lähteä toteuttamaan uusien kestävien ratkaisujen käyttöönottoa hankkeiden ja yhteistyön kautta. Hankkeen tuloksena saadaan tietoa kala-alan nykytilasta Sotkamon kunnan ja lähikuntien alueella. Lisäksi kala-alan kannattavan liiketoiminta osaaminen kehittyy. Lähikalan käytön ja monipuolisen hyödyntämisen myötä Sotkamo ja lähialueet saavat lisätuloja koko kalan arvoketjussa. Pitkällä tähtäimellä paikallisen kalan ympäristökuormitus alenee edestakaisten kuljetusten jäädessä pois. Hanke edistää kala-alan jatkuvuutta ja potentiaalista lisäämistä alueella, ja mahdollisuutta matkailu-hyödynnettävyyden lisäämiseksi. Hankkeen kustannukset ovat 55 002 € ja tukea myönnettiin 100 %.

Luonnonvarakeskuksen hankkeen ”Vesiviljelylaitoksen purkuvesien ravinteiden jatkuvatoiminen mittaaminen” ideana on mitata ravinnepitoisuuksia jatkuvatoimisesti sekä yksittäisestä altaasta että koko laitoksesta. Mittausaineiston pohjalta voidaan tunnistaa ja kerätä talteen ne jakeet, jotka sisältävät eniten ravinteita, ja jotka näin ollen kuormittavat alapuolista vesistöä eniten. Käytännössä pääosa kuormituksesta syntyy elo-syyskuussa, jolloin laitoksen rehunkäyttö on suurimmillaan. Talteen otetut ravinteet käytetään pikkulimaska-kasvin kasvatukseen ulkoaltaissa. Tätä kasvia voidaan käyttää kalanrehun osana, jolloin voidaan kierrättää ravinteita. Hankkeen kustannukset ovat 46 089 € ja tukea myönnettiin 40 974 € (88,9 %).

Paltamolaisen kalastajan liiketoimintaa edistettiin myöntämällä kalakipinä -aktivointirahaa (30 % tuki) traktorin trukkipiikkien hankintaan kala-astioiden kuljetukseen.

Vuosi 2020 on käynnissä olevan kauden viimeinen toimintavuosi. Kainuun ja Koillismaan alueen kalataloutta edistävien hankkeiden tukemiseen on vielä jäljellä rahaa ja kentältä toivotaankin hankeideoita. Ota rohkeasti yhteys aktivaattoriin (tero.nieminen@oulujarvileader.fi).

Kalatalousjaoston seuraava kokous on 29.9.2020. Tukihakemukset paikallisiin kehittämishankkeisiin (art. 63) on oltava hyrrässä 18.9.2020 mennessä ehtiäkseen kokouksen päätettäväksi.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader on kuluvan kauden (2014-2020) aikana myöntänyt tukea 19 paikalliselle kalatalouden kehittämishankkeelle. Lisäksi kalakipinä -aktivointirahalla on tuettu 12 pienempää hankintaa kala-alan toimijoille.