Kehittämishanke: Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä

  • Hakija: Pyhäjärven kaupunki
  • Yhteyshenkilö: Ari Mikkonen
  • Myönnetty tuki: 25 582,00 euroa (90 % kokonaiskustannuksista)
  • Hanke-aika: 14.2.2018 – 31.3.2019

Hankkeessa selvitetään kaivoksen osien soveltuvuutta vesiviljelyyn (kalat, äyriäiset, vesikasvit tai levät). Selvitettävät osakokonaisuudet ovat tulo- ja poistovesi, ilmastointi, kiinteistöt, lämpötila sekä markkinat.

LOPPURAPORTTI Kaivos vesiviljelyyn 2019