Kehittämishanke: Kalanjalostuksen ABC

  • Hakija: Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus
  • Yhteyshenkilö: Anita Saarela-Myllylä
  • Myönnetty tuki: 39 307,78 euroa (94,74 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 14.9.2016 – 28.2.2018

Hankkeen tuloksena järjestetään kaksi koulutusryhmää Kainuussa ja Kuusamossa, joissa 8-15 henkilöä / koulutusryhmä parantaa omaa osaamistaan kalan jalostusasteessa, vähempiarvoisen kalan hyödyntämisessä ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisessä.

Kalanjalostuksen abc_loppuraportti2018