Kehittämishanke: Jäähileasema kalastajien käyttöön Säräisniemelle Vaalaan

  • Hakija: Vaalan kunta
  • Yhteyshenkilö: Matti Kaikkonen
  • Tukisumma: 20 585,40 € (80 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.3. – 31.12.2019

Säräisniemi Vaalassa on kalaisan Oulujärven rannalla. Jäähileasema palvelisi 4 kaupallista kalastajaa ja 11 kotitarvekalastajaa sekä voisi rohkaista uusia aloittavia kaupallisia kalastajia. Laadukkaan, hygieenisen ja määräykset täyttävän kalan saanti markkinoille vaatii jäähilettä. Hankkeen tuloksena kalastajat saavat jäähilettä läheltä jolloin kalan laatu pysyy hyvänä ja ylimääräiset jäiden kuljetukset kauempaa jäävät pois. Hankkeessa mahdollistetaan laadukkaan kalan saaminen markkinoille sekä kotimaisen kalan tarjonnan turvaaminen ja lisääminen rakennuttamalla n. 2 x 2 x 2 m kokoinen ja n. 1 000 kg / vrk jäätä tuottava jäähileasema kunnan tontille Ruununtörmän satama-alueelle ja sille sähkö- ja vesiliitäntä. Jäähileasemassa on kaksi eristettyä 600 l jääpaljua, lukittava luukku sekä termostaatilla toimiva puhallin, joka ylläpitää oikean toimintalämpötilan. Sijoituspaikka valittiin keskeisen sijainnin, vesi- ja sähköliitännän olemassaolon sekä valvottavuuden/ huollettavuuden vuoksi.

Hanke edistää elinkeinon uudistumista turvaamalla kala-alan jatkuvuuden. Jään saanti on ehdoton perusedellytys kaupalliselle kalastukselle.

Ilman saatavilla olevaa jäähilettä on mahdotonta aloittaa kaupallisena kalastajana. Satamassa ei aikaisemmin ole ollut jäähilettä tarjolla kalastajille.