Kehittämishanke: Kaupallisen kalastuksen ja kalanjalostuksen kehittäminen Posion ja Taivalkosken alueella

  • Hakija: Lapin Ammattikorkeakoulu
  • Yhteyshenkilö: Petri Muje
  • Tukisumma: 34 200 € (90 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.8.2019 – 31.10.2021

Hanke kehittää Posion ja Taivalkosken kuntien kaupallista kalastusta. Hankkeen päätoimenpiteet jakaantuvat kahteen työpakettiin: mestari-kisälli toimintaan perustuvaan uusien kalastajien rekrytointiin sekä asiakaslähtöiseen B to B tuotekehitykseen. Ensimmäisen työpaketin tarkoituksena on varmistaa kalaraaka-aineen saatavuus myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on löytää hankkeen toiminta-alueelta 5-6 toimenpiteisiin osallistuvaa, joista 2-3 jatkaisi kaupallista kalastusta hankkeen loppumisen jälkeen. Toisen työpaketin tarkoituksena on lisätä kalan jatkokäsittelyä ja sen tuomaa työtä hankealueella. Tavoitteena on kehittää alueen raaka-aineista vähintään 4 uutta/uudistettua asiakaslähtöistä kalatuotetta sekä 2 uutta/uudistettua jatkojalostetta.