Kehittämishanke: Lähikala -paikallisen kalan jalostusasteen nosto, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä paikallisen kalan käytön lisääminen

  • Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
  • Yhteyshenkilö: Kimmo Laasonen
  • Tukisumma: 55 002 € (100 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.9.2020 – 31.8.2021

Paikallisuus, lähiruoka ja kestävä kehitys on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Tässä ajassa haluamme nauttia entistä enemmän lähellä kasvatettua ja tuotettua, puhdasta ruokaa. Paikallisen kalan tuottama lisäarvo alueelle on monimerkityksellinen ja arvokas niin ravintona kuin jatkossa myös matkailullisesti hyödynnettynä. Tämä hanke tukee omalta osaltaan edellä mainittuja paikallisen kalan käytön monikäyttömahdollisuuksien ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäämistä sekä paikallista yritys- ja oppilaitosyhteistyötä.

Hankkeen päätavoitteena on varmuuden lisääntyminen tuotantoketjussa. Tavoitteena on myös selvittää lähikalan ja kalastuksen alueen nykytila, madaltaa lähikalaa välittävän ja jalostavan yrityksen perustamista, kehittää kohdeyritysten osaamista, tuottaa lähikalasta saatavaa lisärvoa sekä edistää yhteistyötä. Tuotettu tieto on hyödynnettävissä Kainuun ja Koillismaan alueella sekä valtakunnallisestikin. Hankkeen tuottaman tiedon avulla alueet ja yritykset voivat lähteä toteuttamaan uusien kestävien ratkaisujen käyttöönottoa hankkeiden ja yhteistyön kautta.

Tuloksena tieto paikallisen järvikalan ja kasvatetun kalan sekä kaupallisen kalastuksen nykytilasta Sotkamon kunnan sekä parhaan yhteistyön mahdollistavista lähikunnista lisääntyy. Kannattavan kala-alan liiketoiminnan lisääminen ja osaamisen kehittyminen alueella. Lähikalan käytön ja monipuolisen hyödyntämisen myötä Sotkamo ja lähialueet saavat lisätuloja koko kalan arvoketjussa. Pitkällä tähtäimellä paikallisen kalan ympäristökuormitus alenee edestakaisten kuljetusten jäädessä pois. Hanke toteuttaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin strategiassa ensimmäistä painopistettä ”lisäarvoa elinkeinokalatalouteen” mukaan lukien sen alakohtia kuluttajien kiinnostus kassavirraksi, jalostusasteen nosto, matkailu- ja vientimahdollisuudet todeksi. Hanke edistää kala-alan jatkuvuutta ja potentiaalista lisäämistä alueella, ja mahdollisuutta matkailuhyödynnettävyyden lisäämiseksi.