Kehittämishanke: Osakaskuntien yhdistäminen

  • Hakija: Kainuun Kalatalouskeskus ry
  • Yhteyshenkilö: Jaakko Muurimäki
  • Tukisumma: 8 603,70 € (100 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2021

Hankkeessa kartoitetaan Kainuussa sijaitsevien kalavesien osakaskuntien halukkuutta toteuttaa yhdistymisiä. Yhdistymisten avulla saadaan pienistä osakaskunnista laajempia ja yhtenäisempiä kokonaisuuksia, joiden toiminnan tulevaisuus on turvatumpaa ja taloudellisempaa isommissa yksikössä. Tavoitteena on saada aikaan riittävän isoja yksiköitä ja yhtenäisiä lupa-alueita, jotka pystyvät toimimaan kalatalouden edun mukaisesti. Yhtenäiset lupa-alueet pienentävät hallinnointikuluja, joten varoja vesistöjen hoitoon jää enemmän.