Kehittämishanke: Parasta paikallisesta kalasta – uudet lähikalaa hyödyntävät matkailutuotteet ja -tapahtumat

  • Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
  • Yhteyshenkilö: Kimmo Laasonen
  • Tukisumma: 53 679 € (100 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2021

Hankkeen toimenpiteinä ovat uusien paikallista kalaa hyödyntävien ruoka-, elämys- ja matkailutuotteiden sekä tapahtumien kehittäminen palvelumuotoilun keinoin, tuotetestaus, tuotteiden ja tapahtumien digitaalisen materiaalien suunnitteleminen ja toteuttaminen, markkinointi ja viestintä sekä hyvistä käytänteistä tietojen levittäminen. Hankkeen tuloksena lähikalan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat kasvaneet Sotkamon kunnan ja lähiseudun osalta ja paikallisen kalan tuottama lisäarvo etenkin matkailukysyntänä on kasvanut. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on myös tiivistynyt lähikalateeman ympärillä.

Lopputiedotus Parasta paikallisesta kalasta