Kehittämishanke: Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi

  • Hakija: Kuhmon kaupunki
  • Yhteyshenkilö: Kari Malinen
  • Myönnetty tuki: 56 115 € (90 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.1. – 31.12.2021

Haettavassa hankkeessa edistetään kokonaisvaltaista kalastuselinkeinojen kehittämistä kehittämällä kalastusjärjestelyitä, edistämällä ja opastamalla koskikohteiden kutupaikkakunnostuksia. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vesialueiden omistajia kalavesien hoidossa, hoitokalastuksessa ja kalastuskohteiden markkinoinnissa sekä luodaan uusia ohjelmapalvelutuotteita. Hankkeella haetaan myös vähempiarvoisen kalan uusia, liiketaloudellisesti kannattavia hyödyntämismahdollisuuksia. Tämä edesauttaa myös uusien ammattikalastajien ja uusien kalatuotteiden ja niiden tuotannon syntymistä alueelle. Hankkeella aktivoidaan alueella toimivia ammattikalastajia hoitokalastukseen ja tuotekehitykseen, yhteistoiminnassa osakaskuntien kanssa ja muiden vesialueen omistajien ja haltijoiden kanssa. Yhteistyössä osallistuvien osakaskuntien kanssa yksilöidään samoin hoitokalastuskohteet, -menetelmät ja tavoitteet. Lisäksi hankkeella kootaan yhteen eri organisaatioiden, yrittäjien ja toimijoiden vesistöjen kehittämisen ja kalastuksen edistämisen kehittämistarpeita suunnitelmalliseksi kehittämiskokonaisuudeksi. Hankkeessa haetaan myös ammattikalastajille uusia liiketoiminnan osa-alueita matkailukalastuksesta sekä kalastuksen ohjelmapalveluista. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alan yrittäjien, kalatalousalueen ja osakaskuntien kanssa.

Tarve hankkeen toimenpiteille on noussut esille vuonna 2019 päättyneessä Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeessa yhdessä kalastajien ja matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjien kanssa.