Kehityshanke: Kuhan rysäpyynti talvella

  • Hakija: Luonnonvarakeskus, Paltamon kalantutkimusasema
  • Yhteyshenkilö: Pekka Hyvärinen
  • Myönnetty tuki: 31 916 € (100 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 15.3. – 31.12.2021

Hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja testataan rysärakenteita Paltamon kalantutkimusaseman koealtailla ja liikkumisen seuraamisen mahdollistavilla, PIT-siruilla merkityillä kuhilla. Hankkeessa on mukana Oulujärven kaupallisia kalastajia ja tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus käynnistää laaja järvi-mittakaavan tutkimushanke vuoden kuluttua. Tavoitteena on löytää tehokas rysämalli kuhan talvikalastukseen, jolloin verkkopyyntiä voitaisiin vähentää. Rysä on parempi pyydys kuhakannoille, koska se ei vahingoita kalaa, jolloin esim. alamittaiset kalat voidaan vapauttaa elinvoimaisina.

Loppuraportti