LINKIT

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-omavalvonta/

Omavalvontaoppaan toteuttaja on Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Liitto on toiminut yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, joka valvontaa ohjaavana viranomaisena on antanut neuvoja ohjeistukseen sekä auttanut viljelijöiden koulutuksessa. Apuna on käytetty myös muiden alan asiantuntijoiden osaamista. Hanke on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.

Hyrrä

https://merijakalatalous.fi/

Säädösviidakon käsikirja ammattikalastajille