MATERIAALIT

Uutiskirjeet Uutiskirjeet

Ohje_kalastustuotteiden_kasittelijat2 (Kokkolan kaupunki)

Hankevalintakriteerit hallituksen käyttöön Hankkeiden arviointilomake (Paikalliset kehityshankkeet, art. 63)

KalaLeader_strategia_2015_2020 Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin strategia kaudelle 2014-2020

SSAK Sisävesikalastuksen seminaari 11.4.2019 Kuusamossa

Tiedotustilaisuus 13.6.2019 Ristijärvi

LINKIT

https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljelyn-omavalvonta/

Omavalvontaoppaan toteuttaja on Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Liitto on toiminut yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, joka valvontaa ohjaavana viranomaisena on antanut neuvoja ohjeistukseen sekä auttanut viljelijöiden koulutuksessa. Apuna on käytetty myös muiden alan asiantuntijoiden osaamista. Hanke on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella.