SSAK Sisävesikalastuksen seminaari 11.4.2019 Kuusamossa

Seminaarin esitykset:

Ratasvuoren esitys Heta Ratasvuoren (Maa- ja metsätalousministeriö) esitys rahoituksesta ja tulevasta kaudesta (2021-2028).

Kalaleader hankkeet Suomessa _ Kuusamo 2019 Tero Niemisen esitys Kalaleader hankkeista ja kalastajien tuista.

Puranen_SSAK Maiju Purasen (Sisä-Suomen Kalaleader) esitys mestari-kisälli -hankkeesta.

Ruokonen Timo Ruokosen (Jyväskylän yliopisto) esitys sisävesien saalispotentiaalista.

Suurosen esitys Petri Suurosen (LuKe) esitys kalastuksen innovaatio-ohjelmasta.