Kehittämishanke: Omavalvontasuunnitelman liittäminen ISO-järjestelmään

  • Hakija: Kalankasvatus Vääräniemi Oy
  • Yhteyshenkilö: Mika Halttu
  • Myönnetty tuki: 1 900,00 euroa (50 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 12.12.2017 – 25.9.2018

Laitoksen omavalvontasuunnitelma liittetään ISO-järjestelmään.

Loppuraportti_omavalvonta