RAHOITUS

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader edistää alueensa kala-alaa

Kalataloutta eli kaupallista kalastusta, vesiviljelyä ja jalostusta kehitetään rahoittamalla paikallisia kehittämishankkeita.

Hankkeiden tulee olla strategian mukaisia ja täyttää hankevalinnan kriteerit.

Kalaleaderillä on myös käytössä kalakipinä-aktivointiraha sellaisia hyödyllisiä hankintoja varten, jotka jäisivät tukien alarajan alle.

Aktivaattori myös avustaa tarvittaessa yritystukien (mm. investointitukien) suunnittelussa ja hakemisessa.

 

Strategia: Kainuun-ja-Koillismaan-Kalaleader-strategia-2014-2020-päivitetty-25.2.2020

Hankevalintakriteerit: Hankevalintakriteerit