RAHOITUS

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader edistää alueensa kala-alaa

Kalataloutta eli kaupallista kalastusta, vesiviljelyä ja jalostusta kehitetään rahoittamalla paikallisia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita.

Hankkeiden tulee olla strategian mukaisia ja täyttää hankevalinnan kriteerit.

Aktivaattori myös avustaa tarvittaessa hankkeen suunnittelussa ja kommentoi hankehakemusta.

HUOM! Älä aloita hanketta ennen kuin hankehakemus on jätetty. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

 

Strategia: Kainuun-ja-Koillismaan-Kalaleader-strategia-2021-2027

Hankevalintakriteerit: Hankevalintakriteerit

Hankesuunnitelman pohja