RAHOITUS JA STRATEGIA

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader edistää alueensa kala-alaa

Kalataloutta eli kaupallista kalastusta, vesiviljelyä ja jalostusta kehitetään rahoittamalla paikallisia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita.

Hankkeiden tulee olla strategian mukaisia ja täyttää hankevalinnan kriteerit.

Aktivaattori myös avustaa tarvittaessa hankkeen suunnittelussa ja kommentoi hankehakemusta.

HUOM! Älä aloita hanketta ennen kuin hankehakemus on jätetty. Tukea ei myönnetä takautuvasti.

 

Strategian painopisteet:

 1. Vahva perusta elinkeinolle
  • Kalavedet käyttöön
  • Parempaa infraa
  • Tehokkaampaa toimintaa
 2. Lisävirtaa uudesta tekemisestä
  • Uusia yrittäjiä alalle
  • Uusia tuotteita markkinoille
  • Osaamisen kasvattaminen
  • Verkostojen vahvistaminen
 3. Lisää sinistä taloutta
  • Toimialojen välinen yhteistyö
  • Vesiympäristön hyvän tilan säilyttäminen
  • Uudenlainen vesiviljely

 

Strategia: Kainuun-ja-Koillismaan-Kalaleader-strategia-2021-2027

Hankevalintakriteerit: Hankevalintakriteerit

Hankesuunnitelman pohja