Kalakipinä (Ei enää mahdollista hakea)

Kalastuksen turvallisuutta lisäävät hankinnat
Turvallisuusvarusteet
Turvallisuusvarusteina voidaan tukea sellaisia varusteita ja välineitä jotka ylittävät lakisääteisen, alukselle määritetyn minimivarustuksen. Myös talvikalastuksen turvallisuusinvestoinnit ovat mahdollisia.
Tukikelpoisia ovat 1-ryhmään rekisteröityneet ja aloittavat kalastajat.

.
Kalatalouden yleiset investoinnit
Kalatalousinvestointien tukeminen
Investointeina voidaan tukea sellaisia kalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen hankintoja tai palveluita, jotka kehittävät olemassa olevaa tai käynnistävät uutta liiketoimintaa hakijalla. Myös työtä ja valmistusta helpottavia ja nopeuttavia välineitä tuetaan. Kehittämishankkeita, eli hankkeita jotka sisältävät vain ostettavia palveluita, tuetaan 50% osuudella.
Tukikelpoisia ovat 1-ryhmään rekisteröityneet ja aloittavat kalastajat. Kalaa jalostavien yritysten ja vesiviljely-yritysten on oltava arvonlisäverovelvollisia.

Kalakipinä -aktivointiraha

Kalakipinä on Kainuun ja Koillismaan Kalaleader omaa rahaa.

Se on tarkoitettu tueksi pienempiin hankintoihin, jotka eivät täytä EMKR-tuen 1000 € vähimmäistukimäärää.

SÄÄNNÖT:

Kalakipinää voivat hakea 1. ryhmän kaupalliset kalastajat sekä arvonlisävelvolliset vesiviljelijät ja jalostajat.

Kalakipinärahoitusta ei voi saada takautuvasti. Omalla riskillä voi toimia hakemuksen jättämisen jälkeen. Suosittelemme kuitenkin, että odotat ensin päätöksemme.

Aktivointirahan hakemiseksi täytetään nettilomake osoitteessa: https://surveymonkey.com/r/kalakipina .

Tukitasot ja tuettavat hankinnat

  • Tukitaso innovatiivisissa investoinneissa on 30 %.
  • Turvallisuutta parantavissa hankinnoissa tuki on 50 %.
  • Kehittämispalveluiden hankintaa tuetaan 50 % tuella.

Kalakipinää maksetaan korkeintaan 1 000 € / hakija ohjelmakauden aikana. Hankinnan veroton arvo voi siis olla korkeintaan 3 333 € tukitasolla 30 % ja 2 000 € tukitasolla 50 %. Vähimmäistuki on 100 €.

Tuki maksetaan hakemuksen perusteella, ilman eri maksuhakemusta. Yritys sitoutuu toimittamaan kuittikopiot kipinärahan käytöstä ja raporttina valokuvan ja lyhyen tekstin toteutetusta hankkeesta ja vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Raportti voidaan toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti.

Hakija sitoutuu maksamaan käyttämättä jääneen tai väärin käytetyn tuen takaisin.