1.2.2022–30.6.2023

Kainuussa sijaitsevasta Nuasjärvestä kalastettu kuha on kärsinyt kaivostoiminnan aiheuttamasta
mainehaitasta. Kalatukut eivät osta Nuasjärvestä kalastettua kalaa, vaikka viranomainen ei ole tätä
ohjeistanut. Tässä hankkeessa tutkittiin, onko Nuasjärven ja Oulujärven kuhissa makueroja. Kuha on
alueella taloudellisesti merkittävin saaliskala.
Tutkimuskalat kalastettiin sekä kesällä (2022) että talvella (2023) Nuasjärvestä. Referenssikaloina käytettiin
Oulujärven kuhaa. Näytekaloiksi otettiin vain alamittaa (45 cm) suurempia kaloja. Kaikissa Nuasjärvestä
kalastetuissa kuhissa elohopeapitoisuus oli raja-arvoa (0,5 milligrammaa kilossa kalan tuorepainoa kohti)
pienempi.
Hankkeen päätulos on kuhien aistinvarainen arviointi. Asiantuntijaraadin arvioinnin perusteella Nuasjärven
kuha on ulkonäöltään, hajultaan, mehukkuudeltaan ja maultaan yhtä hyvä kuin verrokkina toiminut
Oulujärven kuha. Syksyllä ja talvella kalastettujen kuhien maussa ei huomattu eroa.
Hanke tukee kalastuselinkeinon elpymistä Rehja-Nuasjärvellä tiedottamalla aistinvaraisten testien tuloksesta
ja tuottamalla tarvittavaa materiaalia uusilla keinoilla (video ja some).

Loppuraportti

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader

Kysy meiltä!